coffeum_miljö

Vår miljöpolicy

Minsta möjliga påverkan på miljön, det är vårt mål som vi hela tiden strävar efter.

Miljöpolicyn är därför en viktig vägledning i vårt miljöarbete och en självklar del i våra värderingar.

  • Miljöhänsyn ska genomsyra hela Coffeums verksamhet och vi ska kontinuerligt förbättra vår verksamhet vad gäller miljöhänsyn.
  • Vi har ett sortiment inriktat på ekologiskt odlade, 100 % klimatkompenserade, UTZ-märkta, Fairtrade- och Kravmärkta kaffesorter.
  • Vi minimerar utsläpp genom effektiva leveransrutter.
  • Vi minimerar avfall genom att återvinna förpackningar och minimera antalet förpackningar vid inköp.
  • Vi källsorterar så mycket som möjligt av material och komposterar kaffesump.
  • Vi sparar resurser och energi genom att minska användningen av icke förnybara material och förbruka så lite som möjligt av papper och annat material.
  • I våra inköp väljer vi varor och tjänster från leverantörer som har en bra miljöpolicy och erbjuder miljömärkta och/eller återvinningsbara produkter.
  • Vi ska utbilda och informera alla medarbetare så att de kan följa vår miljöpolicy.
  •  Alla maskiner ska vara energideklarerade och våra maskinleverantörer ska minst uppfylla ISO 9001 och ISO 14001.

Vi är öppna med vårt miljöarbete gentemot medarbetare, kunder och leverantörer och har en dialog med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans bidra till en hållbar framtid.

Snabb installation

kaffemaskinMed våra omsorgsfullt utvalda maskiner erbjuder vi rätt kaffelösningar för alla typer av arbetsplatser, stora som små.

Kontakta oss
Erbjudande

coffeum_produkt-kaffe_sellupJust nu erbjuder vi dig som ny kund 1000 koppar gratis kaffe plus startpaket med Te, mjölk mm.

Kontakta oss
Bästa serviceavtalet

coffeum_produkt-kaffe_sellup-serviceMed en inställsetid på 3 timmar och en serviceintervall varannan vecka så garanterar vi dig det bästa och mest prisvärda serviceavtalet i branchen.

Kontakta oss