Image

Kaffe som får dig att längta till jobbet!

Minsta möjliga påverkan på miljön, det är vårt mål som vi hela tiden strävar efter. Miljöpolicyn är därför en viktig vägledning i vårt miljöarbete och en självklar del i våra värderingar.

  • Miljöhänsyn ska genomsyra hela Coffeums verksamhet och vi ska kontinuerligt förbättra vår verksamhet vad gäller miljöhänsyn.
  • Vi har ett sortiment inriktat på ekologiskt odlade, 100 % klimatkompenserade, UTZ-märkta, Fairtrade- och Kravmärkta kaffesorter.
  • Vi minimerar utsläpp genom effektiva leveransrutter.
  • Vi minimerar avfall genom att återvinna förpackningar och minimera antalet förpackningar vid inköp.
  • Vi källsorterar så mycket som möjligt av material och komposterar kaffesump.
  • Vi sparar resurser och energi genom att minska användningen av icke förnybara material och förbruka så lite som möjligt av papper och annat material.
  • I våra inköp väljer vi varor och tjänster från leverantörer som har en bra miljöpolicy och erbjuder miljömärkta och/eller återvinningsbara produkter.
  • Vi ska utbilda och informera alla medarbetare så att de kan följa vår miljöpolicy.
  •  Alla maskiner ska vara energideklarerade och våra maskinleverantörer ska minst uppfylla ISO 9001 och ISO 14001.

Vi är öppna med vårt miljöarbete gentemot medarbetare, kunder och leverantörer och har en dialog med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans bidra till en hållbar framtid.


Kaffe som får dig att längta till jobbet!


Kontakta oss!